تست نفوذپذیری چیست؟

 

آزمون نفوذپذیری یا آزمون نفوذ (به انگلیسی: Penetration tes